Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

opowieść o jabłkach
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
2168 f756 390
Wykres wolności prasy w Polsce w stosunku do udziału PiS w rządzie
Reposted bythornatOhSnapdupabladasatisfactorygketpmglifulikecrazycrazycrazymissmiserableniemaproblemuflausedhellthauturien
0228 adec 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

April 26 2017

2782 ed9c 390
Reposted fromczinok czinok
2758 5f63 390
muzyczny mainstream oficjalnie sięgnął dna, wpisujcie miasta [*]
Reposted fromstonerr stonerr

April 25 2017

Zabawa to podstawowa rzecz, jaką dziecko się zajmuje, kiedy tylko pozostawi się je w spokoju. Niezależnie od warunków i okoliczności, zabawa jest dla dziecka najważniejsza – można to zaobserwować na przykład w szpitalu, gdzie dzieci, często mimo wielkiego bólu, podejmują zabawę. Nie możemy zanegować ani przeoczyć ogromnej potrzeby zabawy u dzieci – nie ma lepszego sposobu nauki niż zabawa. Niepotrzebnie oddzielamy zabawę od nauki, mówimy: koniec zabawy, teraz trzeba się pouczyć.
— André Stern
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

April 23 2017

2624 b4a7
Reposted fromparkaboy parkaboy
5481 8d71 390
Reposted fromhhmm hhmm
0876 7ce9 390
Bezdomny
Reposted fromkopytq kopytq

April 22 2017

5219 a474 390
pieczarki
Reposted fromkrzysk krzysk

April 21 2017

4791 a472 390
Make POLAND great again
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa
0781 4735 390
Reposted fromparkaboy parkaboy

April 20 2017

4779 59bf 390
Reposted fromkrzysk krzysk

April 18 2017

Reposted fromkarmacoma karmacoma
5312 9ad1 390
Reposted fromalicemeow alicemeow

April 17 2017

3512 a604 390
Reposted fromkrzysk krzysk

April 16 2017

1031 9d78 390
Reposted fromstroschek stroschek

April 15 2017

3282 ac5e 390
Reposted fromalicemeow alicemeow
8718 65c1 390
Reposted fromalicemeow alicemeow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl